1982.Uvezena prva čistokrvna trakenerska  kobila

1986.Osnivanje  “Saveza uzgajivača trakenerskih konja Jugoslavije”, iste  godine u Neumuenster potpisivanje uzgojnog ugovora sa Matičnim Savezom -TRAKEHNER VERBAND-

1987.Uvoz 13 trakenerskih konja. Iste godine prvi put ocjenjivanje i licenciranje takenerskih konja od strane međunarodnog povjerenstva. Licenciran je 1 pastuh i 8 kobila koji su upisani u glavne matične knjige, a žigosano je i 5 ždrebadi            

1992.Priznanje Republike Hrvatske kao jedinog uzgojnog područja i ponovo registracija “Saveza uzgajivača trakenerskih konja Hrvatske”