IRS UZGOJNIH PASTUHA, UZGOJNIH KOBILA I JAHAĆIH KONJA                                          

  • Ciljevi:
  • Upis u matične knjige za licencirane pastuhe
  • Dodatna informacija za selekciju kobila i pastuha u vezi poboljšanja jahaćih osobina u uzgoju trakenerskih konja

Ispituje se i ocjenjuje interijer, zdravlje i konstitucija, osnove hodova, jahaća kvaliteta, preponski talent i ukupna radna sposobnost radi toga da bi se poboljšala kvaliteta populacije prema uzgojnom cilju trakenerskih konja.

Sadržaj ispita:

1.  rad u parteru (30 dana) 

a)  predvođenje u trokutu

b) slobodno trčanje

c) slobodno skakanje preko prepone

2.  jahanje (70 dana): P-dresura pod trenerom i stranim jahačem

Starosti konja:

– Uzgojne kobile i pastusi 3-4 godine

– Jahači konji od 3 godine i stariji

Trajanje treninga : 100 dana