ISPITIVANJE RADNE SPOSOBNOSTI (IRS)

IRS UZGOJNIH PASTUHA, UZGOJNIH KOBILA I JAHAĆIH KONJA                                           Ciljevi: Upis u matične knjige za licencirane pastuhe Dodatna informacija za selekciju kobila i pastuha u vezi poboljšanja jahaćih osobina u uzgoju trakenerskih konja Ispituje se i ocjenjuje interijer, zdravlje i konstitucija,...